Crossref Citations

1. Assessing the Respect of Children’s Rights in Pediatric Hospitals
Vasiliki Georgousopoulou, Antonis Voutetakis, Petros Galanis, Freideriki Eleni Kourti, Afroditi Zartaloudi, Ioannis Koutelekos, Evangelos Dousis, Dimitrios Kosmidis, Sotiria Koutsouki, Despoina Pappa, Michael Igoumenidis, Chrysoula Dafogianni
Medicina  vol: 59  issue: 5  first page: 955  year: 2023  
doi: 10.3390/medicina59050955